Certyfikat po naprawie

POTWIERDZENIE NAPRAWY

Dla każdej z napraw zostanie przekazany certyfikat potwierdzający naprawę.